Fonetyka [powtórka, karta pracy]

Fonetyka jest działem gramatyki (lingwistyki), bada dźwięki mowy ludzkiej, sposób ich artykulacji, posiadanych cech fizycznych, a także ich odbierania.