Fonetyka

  • Fonetyka- głosownia, dział nauki zajmujący się badaniem i porównywaniem właściwości najmniejszych cząstek dźwięków mowy, czyli głosek- ich powstawania, wymawiania, słyszenia.
  • Fonetyka zajmuje się również połączeniami głosek oraz akcentem, pauzą, intonacją, iloczasem.
  • Fonetykę dzielimy na opisową (ogólna i szczegółową), historyczną i funkcjonalną.