Odmiana przymiotników

Przymiotniki podlegają deklinacji, odmieniają się przez przypadki, rodzaje, liczby.

Przypadek Pytania Rodzaj
męski żeński nijaki
Mianownik kto? co? ciekaw-y

chłopiec

ciekaw-a

książka

ciekaw-e

dziecko

Dopełniacz kogo? czego? ciekaw-ego

chłopca

ciekaw-ej

książce

ciekaw-ego

dziecka

Celownik komu? czemu? ciekaw-mu

chłopcu

ciekaw-ej

książce

ciekaw-emu

dziecku

Biernik kogo? co? ciekaw-ego

chłopca

ciekaw-ą

książkę

ciekaw-e

dziecko

Narzędnik kim? czym? ciekaw-ym

chłopcem

ciekaw-ą

książką

ciekaw-ym

dzieckiem

Miejscownik o kim?, o czym? ciekaw-ym

chłopcu

ciekaw-ej

książce

ciekaw-ym

dziecku

Wołacz o! ciekaw-y

chłopcze

ciekaw-a

książko

ciekaw-e

dziecko

 

Przypadek Pytania Rodzaj
męskoosobowy niemęskoosobowy
Mianownik kto? co? ciekaw-i

ludzie

ciekaw-e

wycieczki

Dopełniacz kogo? czego? ciekaw-ych

ludzi

ciekaw-ych

wycieczek

Celownik komu? czemu? ciekaw-ym

ludziom

ciekaw-ym

wycieczkom

Biernik kogo? co? ciekaw-ych

ludzi

ciekaw-e

wycieczki

Narzędnik kim? czym? ciekaw-ymi

ludźmi

ciekaw-ymi

wycieczkami

Miejscownik o kim?, o czym? ciekaw-ych

ludziach

ciekaw-ych

wycieczkach

Wołacz o! ciekaw-i

ludzie

ciekaw-e

wycieczki