Formalizm

  • Jeden z najważniejszych prądów literackich.
  • Ma swe liczne rozgałęzienia o rozmaitych nazwach.
  • Nurty reprezentujące w postępowaniu badawczym ten kierunek łączy wrażliwość na styl literatury, sposób budowania wypowiedzi, język i forma.
  • W szeroki rozumieniu formalizm obejmował normy wszystkich szkół sankcjonujących niezawisłość utworu literackiego, jego niezależność od historii, biografii, psychologii czy życia społecznego.
  • W węższym znaczeniu formalizm łączy się z dorobkiem tzw. rosyjskiej szkoły formalnej, której prace o charakterze antypozytywistycznym pochodzą już  z okresu I wojny światowej.
  • Rosyjscy formaliści to np. W. Szkłowski, R. Jakobson, B. Eichenbaum, którzy  interesowali się głównie tworzywem literatury – językiem, traktujac teksty literackie jako sztukę stosowaną.
  • Formalizm rozwijał się głownie w latach 20. ubiegłego stulecia, po czy stracił swą atrakcyjność.
  • Jego doświadczenia i poglądy przejął strukturalizm.