Formiści polscy

 • Grupa malarsko-poetycka związana z awangardowym ruchem artystycznym tzw. formizmem.
 • Powstała w 1917 roku w Krakowie i działała do 1922 roku.
 • Byli grupą bardziej plastyczną , malarską niż literacką.
 • Twórcami jej byli:
  • ###  Zbigniew Pronaszko (1885-1958),  polski malarz, rzeźbiarz, scenograf,
  • ### Andrzej Pronaszko (1888 -1961), malarz i scenograf teatralny,
  • ###  Tytus Czyżewski (1880-1940), malarz, poeta, krytyk sztuki.
 • Wśród współpracowników należy wymienić: L. Chwistka, H. Gotliba, J. Hryńkowskiego, I. Witkiewicza, W. Skoczylasa.
 • Ugrupowanie wydawało pismo „Formiści’ (1919-1921).
 • W nim przedstawiano program formistów, którzy odrzucali  naturalizm i wszelkie odmiany sztuki realistycznej, podkreślając znaczenie formy.
 • Nawiązywali do osiągnięć futuryzmu i kubizmu.
 • Sztukę traktowali jako swoisty eksperyment.
 • Postulowali deformację rzeczywistości i radykalną zmianę w stosunku fdo tradycji literackiej.
 • Z przeszłości bliska była im jedynie sztuka średniowieczna.