Formy językowe użyte w opisie

Formy wykorzystywane w opisie:

  • zdania rozwinięte z wieloma określeniami przymiotnikowymi,
  • zdania złożone podrzędnie,
  • rzeczowniki wraz z określeniami, głównie przymiotnikowymi,
  • słownictwo nazywające stosunki przestrzenne,
  •  czasowniki oznaczające zmiany kolorów,
  • czasowniki w formie bezosobowej,
  • orzeczenia imienne,
  • określenia porównawcze.