Pisownia skrótów

Skrócone nazwy polskie zapisujemy małymi literami, natomiast skróty przejęte  z łaciny  wielkimi literami, np.

  • c.d.n. – ciąg dalszy nastąpi,
  • dn. – dnia, tj. – to jest,
  • A.D. (anno domini)– Roku Pańskiego.

Po skrótach, które są pierwszą lub pierwszymi literami skróconego wyrazu, stawiamy kropkę, np.

  • prof. – profesor
  • lek. med. – lekarz medycyny
  • Sz. P. – szanowny pan.

Nie stawiamy kropki po skrótach, które złożone są z pierwszej i ostatniej litery skróconego wyrazu. Mogą też zawierać jedną z liter środkowych.


Skróty tego typu piszemy bez kropki w mianowniku liczby pojedynczej. W innych przypadkach możemy zapisywać je następująco:

  • zaznaczyć końcówki fleksyjne (mgra, mgrem),
  • postawić  po skrócie kropkę, która zastępuje odpowiednią końcówkę  (mgr. Ćwiękowi,  dr. Malinowskiemu, ale mgr Ćwięk, dr Malinowska).

Skróty stosujemy nie tylko w odniesieniu do nazw jednowyrazowych, lecz również wielowyrazowych. W tym przypadku stosujemy zasady:

  • jeżeli drugi albo trzeci wyraz zaczyna się samogłoską kropkę stawiamy po skrócie każdego słowa: c.o. – centralne ogrzewanie, p.n.e. – przed naszą erą, m.in. – między innymi,
  • w przypadku, gdy drugi lub trzeci wyraz rozpoczyna się spółgłoską kropkę stawiamy na końcu skrótu: np. – na przykład, itd. – i tak dalej, cd. – ciąg dalszy.