Formy językowe używane w opowiadaniu

Formy językowe wykorzystywane w opowiadaniu:

  • czasowniki wyrażające ruch,
  • czasowniki określające stawanie się,
  • różne typy wypowiedzi,
  • słownictwo oceniające, wartościujące,
  • słownictwo o różnym zabarwieniu uczuciowym,
  • porównania,
  • przenośnie,
  • słownictwo wskazujące przynależność  narratora,
  • słownictwo określające formę narracji,
  • słownictwo przynależne do określonego środowiska.