Formy podawcze

  • Podstawowe formy aktywności językowej człowieka.
  • Pojęcie wprowadziła do teorii literatury S. Skwarczyńska (1902-1988, teoretyk i historyk literatury, teatrolog).
  • Odpowiadają głownie gatunkom wypowiedzi.
  • Używane w literaturze w celu prezentacji rzeczywistości przedstawionej.
  • To głównie monolog, dialog, opowiadanie i opis.
  • Inni dodają  jeszcze takie gatunki, jak pamiętnik, dziennik czy list.