Fortuna [mitologia]

 

  • Bogini italska, nazywana też Fors Fortuna.
  • Początkowo prawdopodobnie bóstwo płodności.
  • Identyfikowana z grecką Tyche.
  • Kult Fortuny miał wprowadzić do Rzymu król Serwiusz Tulliusz.
  • Istniała w Rzymie starodawna świątynia Fortuny na Forum Boarium, a także w Antium i Preneste, gdzie znajdowały się również jej wyrocznie.
  • Niekiedy przedstawiano ją ślepą, często z rogiem obfitości, dzierżąca ster ludzkiego życia.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.