Menojkeus [mitologia]

  • [1]
  • Tebańczyk, wnuk Penteusa, ojciec Kreona i Jokasty.
  • Popełnił samobójstwo, chcąc odkupić uwolnienie Teb od nękającej je zarazy, zesłanej jako kara za kazirodztwo Edypa.

  • [2]
  • Syn Kreona, wnuk Menojkeusa.
  • Podczas wyprawy  Siedmiu przeciw Tebom poświęcił życie, aby uratować Teby przed wrogiem.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.