Fotografia społeczna

Fotografia jako nowy wynalazek znalazła zastosowanie także w reportażach o tematyce społecznej.

Za pierwszego na świecie fotoreportera uważa się Rogera Fentona, który w 1855 roku popłynął na Krym i na ponad 300 fotografiach udokumentował wojnę krymską.

Fotografem społecznym był także Matthew B. Brady, który porzucił swoje pracownie fotograficzne w Waszyngtonie i Nowym Jorku i stał sie fotoreporterem dokumentacyjnym wojnę secesyjną. Dziś jego fotografie traktowane są jako dokumenty historyczne.

Wielu fotoreporterów pokazywało trudną sytuację najbiedniejszej ludności, wstrząsające fotografie Jacoba A. Riisa spowodowały podjecie działań naprawczych przez gubernatora stanu Nowy Jork.