W fotograficznym kadrze

 • Fotografia zrobiła ogromną karierę.
 • Sama nazwa oznacza „rysowanie światłem”.
 • Jest adekwatna do tego czym jest fotografia, bowiem sam obraz, jak i efekty fotograficzne oglądamy dzięki umiejętnemu operowaniu światłem.

Kilka istotnych „fotograficznych” faktów:

 • Zabawy ze światłem odkryto już w starożytności, za pomocą tzw. kamera obskura (pudło z dziurą) tworzono dzięki światłu odbite obrazy rzeczywistości na tylnej ścianie.
 • Louis Jacques Daguerre, francuski malarz, scenograf pokazał w 1839 aparat, ktory „robił” czarno-białe obrazy z wykorzystaniem płyty metalowej pokrytej warstwą jodku srebra, ogłoszony został wynalazcą fotografii.
 • W tym swoją metodę robienia zdjęć  zaprezentował William Fox Talbot.
 • W 1861 roku James Clerk Maxwell udowodnił, że dla stworzenia kolorowej fotografii wystarczy kolor czerwony, zielony i niebieski.
 • W 1880 roku metalowe płytki zastąpiły ramki ze światłoczuła kliszą, dzięki temu tworzono negatyw i istniała możliwość wykonania odbitek.
 • Znaczącym odbiciem było wynalezienie błony zwiniętej w rolkę, co pozwoliło na mniejszą budowę aparatu.
 • Rok 1914 to początek rozwoju fotografii amatorskiej, wynaleziono wówczas aparat małoobrazkowy.
 • 1969 to rok wynalezienia elektronicznej matrycy rejestrującej światło.
 • Znalazła zastosowanie w aparatach cyfrowych, dzięki czemu możliwe stało się proste przechowywanie zdjęć.
 • Takie matryce cyfrowe posiadają obecne telefony komórkowe.