Tablice Blissa

  • Tablice stworzone przez Austriaka Charlesa Blissa.
  • Język Blissa to nazwa systemu porozumiewania się, gdzie zamiast mowy stosowany jest zapis graficzny słów.
  • Powstały w XX wieku.
  • Zawierają  symbole, 45000 znaków pisma  logograficznego.
  • W zamierzeniu autora miały być wykorzystywane w komunikacji ludzi z całego świata.
  • Znalazły zastosowanie w rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym.