Francuskie

Nie ma oziębłych kobiet, są tylko niezdarni mężczyźni.