Włoskie

Nie goń za kobietą, tak jak za tramwajem. Przyjedzie następny.