Francuskie

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.