Łacińskie

Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.