Fraza

Fraza- fragment tekstu, pewien odcinek, wyodrębniony pauzami: sylaba, słowo, grupa słów, półwiersz, wers, wypowiedzenie *zdanie).