Barok w pigułce

Barok XVII wiek:

 • sprzeczności,
 • niejednoznaczność,
 • kontrasty,
 • dynamika,
 • emocje.

Literatura:

 • paradoks,
 • antyteza,
 • oksymoron,
 • anafora,
 • przerzutnia,
 • puenta,
 • koncept.

 

Nurty w literaturze
Filozoficzny Dworski Sarmacki
 • vanitas,
 • życie jako „bojowanie”,
 • sprzeczność między ciałem i dusz a,
 • walka z ziemskimi pokusami,
 • dramat upływu czasu,
 • oparcie w Bogu.
 • tematyka miłosna,  a także obyczajowa,
 • kunszt formy,
 • konceptyzm,
 • marinizm.
 • sarmatyzm,
 • tradycja szlachecka,
 • obyczajowość szlachecka,
 • gawęda szlachecka,
 • pamiętniki,
 • obrazowość stylu.

Przedstawiciele

Mikołaj Sęp Sarzyński

(1550-1581)

Daniel Naborowski

(1573-1640)

Jan Andrzej Morsztyn

(1621-1693)

Jan Chryzostom Pasek

(1636-1701)

Sztuka
Architektura Malarstwo i rzeźba Muzyka
 • faliste linie,
 • bogate zdobienia,
 • wykorzystanie motywów roślinnych,
 • malarstwo i rzeźba połączone z architekturą,
 • istotne znaczenie świat la np. okna tzw. latarnie).
Malarstwo:

 • alegoryczność,
 • asymetria w kompozycji,
 • dynamizm w ukazaniu postaci,
 • światłocień,
 • nasycone barwy.

Rzeźba:

 • ekspresja,
 • dynamizm,
 • gra światła i cienia.
 • kontrapunkt,
 • polifonia,
 • dysonans