Frazeologia

  • Frazeologia – nauka o związkach frazeologicznych, ich budowie, pochodzeniu i funkcjonowaniu.
  • Dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest badanie wyrażeń i zwrotów, występujących w danym języku lub charakterystycznych dla danego języka.
  • Zasób wyrażeń i zwrotów właściwych danemu językowi.
  • W języku potocznym termin ten bywa używany dla pogardliwego, ironicznego określenia ozdobnych wyrażeń i zwrotów, niemających głębszej treści lub pokrycia w rzeczywistości.