Gra słów [definicja]

  • Gra słów – użycie wyrazów o jednakowym brzmieniu lecz różnym znaczenie (homonimów) w celu uzyskania efektu treściowego, manipulowanie znaczeniem, sugerowanie lub ujawnianie pokrewieństw lub związków semantycznych, wprowadzana do poezji w wyszukanej postaci, manipulowanie znaczeniami.
  • Chwyt stylistyczny.
  • Zabieg stosowany w poezji, jak i w zwykłej publicystyce.
  • Gra słów w funkcji żartobliwej to kalambur:

Tato, ktoś się ciebie kłania.
Nie ciebie a tobie.
Mi?
Nie mi lecz mnie.
No, mówiłem, że ciebie!