Ironia

Ironia – środek stylistyczny, który polega sprzeczności pomiędzy znaczeniem słów a intencją mówiącego, którą odczytuje się z całości wypowiedzi. Środek retoryczny służący tradycyjnie satyrze, ośmieszeniu. Może także mieć postać tzw. gorzkiej ironii, która jest wyrazem bezradności jednostki wobec rzeczywistości.