Frontem do klienta

Stara zasada mówi, że równać trzeba do najlepszych, ale kiedy na drodze staje idiota (choćby ortograficzny!) można zastosować podobny manewr, choć w takiej sytuacji należałoby odpisać tej pani,  że wiadomości trudna do odczytania i przesyłka wraca do nadawcy. Nie jest jednak pewne czy dotarłby sens takiej odpowiedzi. Jak mówił S. Lem „Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów”. Kolejne potwierdzenie słów pisarza.