Kubizm w poezji

  • Analogicznie do założeń kubizmu w malarstwie kubizm w poezji przejawiał się eliminowaniem związków przyczynowo-skutkowych między opisywanymi zjawiskami, stosowaniem luźnych zestawień różnych elementów.
  • Ponadto charakterystyczna była równoległość opisywanych zjawisk i ich różnych aspektów, rozbicie ciągłości wypowiedzi oraz eliptyczność.
  • W literaturze polskiej ideały kubizmu bliskie były Adamowi Ważykowi.