Kultyzm

  • Z łacińskiego kultyzm = ozdobny.
  • Jest to główny kierunek w hiszpańskiej poezji barokowej.
  • Charakteryzuje się upodobaniem do mocno rozbudowanych metafor, niejasnych aluzji, niezwykłego słownictwa, tworzonego z przekształcania słow łacińskich i greckich.
  • Najbardziej znanym przedstawicielem tego kierunku był  Luis de Góngora y Argote.
  • Stąd też inna nazwa kultyzmu to gongoryzm.
  • Kultyzm był bliski konceptyzmowi oraz marinizmowi.