Fundacja Alfreda Nobla

 • Fundacja jest organizacją szwedzko-norweską z siedzibą w Sztokholmie.
 • Powstała w 1900 roku w celu realizacji testamentu A. Nobla.
 • Statut fundacji pod nazwą Nagrody Nobla zatwierdził uroczyście król szwedzki Oskar II 29 czerwca 1900 roku.
 • Odpowiednie dokumenty norweskie przyjęto 10 kwietnia 1905 roku.
 • Pragnął by odsetki od jego majątku rokrocznie trafiały w formie nagród do osób, które czynią najwięcej dla ludzkości.
 • Ofiarodawca wskazał także dziedziny, których przedstawiciele mają być nagradzani ( fizyka, chemia, medycyna, literatura, „braterstwo między narodami”).
 • Wyraźnym życzeniem Nobla było podkreślenie, że przy nagrodach nie należy brać pod uwagę narodowości kandydatów.
 • Majątek Nobla w chwili jego śmierci wynosił 33 miliony koron szwedzkich, co równało się 9,2 mln ówczesnych dolarów.
 • Podstawę Fundacji Nobla stanowi kapitał pozostawiony przez Alfreda Nobla, wzbogacany systematycznie także funduszami pochodzącymi z darowizn.
 • Nagrody wręcza się w Sztokholmie (nagrody pokoju w Oslo) 10 grudnia, w rocznicę śmierci ofiarodawcy i wynalazcy.
 • Pierwsze nagrody przyznano w 1901 roku.
 • Bank Państwowy Szwecji w 1968 roku z okazji trzechsetlecia swego powstania ufundował Nagrodę z Dziedziny Nauk Ekonomicznych ku Pamięci Alfreda Nobla.
 • Jest ona identyczna z nagrodami z innych dziedzin pod względem sumy i sposobu jej przyznawania.

 

Z. Broniarek, Tajemnice Nagrody Nobla, Warszawa 1987