Gabriel [patron chrześcijański]

 • Anielska arystokracja to Archaniołowie.
 • Nigdy nie byli ludźmi, ale zaliczani s do świętych.
 • Archanioł Gabriel był tym, który zwiastował Marii, że urodzi syna bożego.
 • Pojawiał się również w snach św. Józefa, informując o macierzyństwie Marii.
 • Archanioł Gabriel czuwał przez cały czas nad bezpieczeństwem świętej rodziny, mi in. ostrzegając św. Józefa przed Herodem.
 • Niektóre interpretacje Nowego Testamentu zakładają, że Archanioł Gabriel pocieszał Jezusa w Ogrójcu, był obecny przy jego zmartwychwstaniu, a także wniebowstąpieniu.

 • Imię Gabriel wywodzi się z hebrajskiego Geber’el = mąż boży, wojownik boży lub Bóg moją siłą.
 • Archanioł Gabriel jest bardzo postępowym patronem.
 • Papież Pius XII w 1951 roku powierzył jego opiece:
  • telegraf,
  • telefon,
  • radio,
  • telewizję.
 • Wcześniej Gabriel patronował:
  • listonoszom,
  • urzędnikom pocztowym,
  • łącznościowcom,
  • korespondentom prasowym,
  • dyplomatom.
 • Wzywany jest w przypadkach niepłodności małżeńskiej.
 • Dzień Archanioła Gabriela to 29 września.