Prawo [synonimy]

  • Artykuł.
  • Ustawa.
  • Zasada.
  • Prawodawstwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]