Z niejednego

Z niejednego byłby wielki pisarz, gdyby umiał pisać.