Galeria „niezwykłych” postaci w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza

„Pan Tadeusz” to wachlarz wielu postaci z różnych środowisk. Są wśród nich niezwykłe oryginały, których portrety są wyjątkowo ciekawe.

Portrety „mickiewiczowskich oryginałów”

Wojski
 • Daleki krewny Sędziego
 • Przyjaciel domu
 • Nazywa się Hreczecha
 • Jest ochmistrzem dworu Sopliców
 • Wspaniały gawędziarz
 • Zna etykietę dworską
 • Zapalony czytelnik „Eneidy” Wergiliusza i pierwszej polskiej księgi kucharskiej z 1681 roku
 • Świetnie rzuca nożem
 • Miał wkład w zwycięstwo nad Rosjanami, przewracając na nich budkę z zerami (sernicę)
Klucznik Gerwazy
 • Wierny sługa Horeszków
 • Sam został klucznikiem zamku po śmierci swego pana
 • Nie jest znane jego źródło utrzymania
 • Ma ogromny miecz, który nazywa Scyzorykiem
 • Intrygant i demagog, namówił Dobrzyńskich do zajazdu na dwór Soplicowo
 • Zamordował bezbronnego jeńca, tłumacząc że zrobił to dla dobra publicznego
 • Przebaczył Jackowi zabicie Horeszki
 • W dniu ślubu Tadeusza i Zosi ofiarował młodym skrzynię skarbów z zamku, a generałowi Karolowi Kniaziewiczowi swój Scyzoryk
Woźny Protazy
 • Stronnik Sopliców,
 • Szlachcic,
 • Ostatni woźny Trybunału
 • Żyje „na garnuszku” Sopliców
 • Znawca prawa pisanego i zwyczajowego
 • Pomysłodawca uczty w zamku Horeszków
 • Znakomity biegacz
 • Wygłasza wiersz pochwalny na cześć Zosi i Tadeusza
Bartek Dobrzyński
 • Nazywany Prusakiem
 • Swoje przezwisko zawdzięcza podróżom do niemieckiego Królewca
 • W Królewcu spławiał własne zboże
 • W trakcie narady w zaścianku zwolennik uderzenia na Rosjan, po rozmowie z ks. Robakiem
Maciej Dobrzyński
 • Zwany Maćkiem nad Mackami ze względu na przewodnictwo rodowi i autorytet
 • Nazywany też Kurkiem na kościele (blaszany kogut na dachu świątyni, pokazujący kierunek wiatru), przezwisko ton oznaczało częsta zmianę jego poglądów politycznych
 • Nazywany też Rózeczką od nazwy swej szabli
 • Określany również jako Królik ze względu na prowadzoną hodowlę
 • Uczestniczył w konfederacji barskiej
 • Zwolennik Konstytucji 3 maja
 • Powstaniec kościuszkowski
 • Przeciwnik zajazdu na Soplicowo
 • Jakom jedyny uczestnik uczty z generałami napoleońskimi nie manifestuje optymizmu jak inni
Maciej Dobrzyński

„Kropiciel”

 • Nazywany także Chrzcicielem
 • Oba przezwiska związane są z jego wielką maczugą
 • Impulsywny i bezmyślny
Bartek Dobrzyński

„Brzytewka”

 • Właściciel cienkiej szabli
 • Podobny w zachowania do Kropiciela, chce walczy obojętne z kim