Zakres klasyfikacji wyrazów

Wyrazy i wypowiedzenia tworzą określony system rządzący się własnymi zasadami (prawami), których przestrzegania wymaga poprawna wymowa. System ten wyróżnia:

Części mowy:

 • wyrazy odmienne i nieodmienne,
 • wyrazy samodzielne i niesamodzielne,
 • wyrazy niezależne i zależne.

Charakterystyczne wyróżniki treści:

 • realne i przenośne znaczenie wyrazu,
 • własciwości fleksyjne,
 • formy składniowe.

Budowę słowotwórczą:

 • poszczególne cząstki znaczeniowe (morfemy),
 • wyrazy podstawowe i pochodne,
 • podobieństwo budowy i znaczenia (podstawa słowotwórcza, formanty).

Samodzielne funkcje znaczeniowe (semantyczne):

 • stopień samodzielności,
 • kategorie gramatyczne.