„Za chlebem” Henryka Sienkiewicza

 • Nowela podejmuje temat emigracji zarobkowej.
 • Pisarz był przeciwny takim wyjazdom.
 • Traktował ten fakt jak klęskę narodową, nakłaniał do przeciwdziałania i usunięcia przyczyn opuszczania rodzinnej ziemi.

 • Tragiczne losy polskich emigrantów zobrazował historią Marysi i Wawrzona Toporków.
 • Ich pobyt na obczyźnie bez pracy i opieki kończy się tragicznie.
 • Giną tragicznie śród obcych na nieswojej ziemi.

Typowa budowa noweli pozytywistycznej

 • wprowadzenie,
 • jeden bohater,
 • jeden wątek,
 • jedno wydarzenie stanowiące punkt kulminacyjny,
 • wyraźnie w zakończeniu zaakcentowana pointa.