“Gargantua i Pantagruel” Françoisa Rabelaisa [kompozycja]

 • Utwór składa się z 5 części (ksiąg).
 • Podzielone są na krótkie rozdziały.
 • Pod względem budowy dwie pierwsze księgi przypominają średniowieczną kronikę.
 • Wydają się dokumentować rządy władców Turenii.
 • Księga trzecia nawiązuje do dialogów filozoficznych.
 • Przytoczone są w niej dyskusje Pantagruela z nauczycielami.
 • Księga czwarta wzorowana na „Odysei”  Homera.
 • Piąta część  (niepewne jest jej autorstwo) ma niespójną kompozycję.
 • Kontynuuje wątki poruszane w I i IV księdze.
 • Każda księga posiada wstęp, w którym narrator przekonuje o wiarygodności przedstawianych wydarzeń.
 • W tekście czytelnik znajdzie także krótkie, żartobliwe utwory wierszowane.

 • Powieść stanowi parodię tradycyjnych gatunków literackich .
 • Świat przedstawiony  jest w konwencji groteskowej.