Ars moriendi [dawne zwyczaje związane z pogrzebem]

 • Ars moriendi to sztuka umierania, jaką przekazały dawne pokolenia.
 • Konającego, po opatrzeniu ostatnimi sakramentami, kładziono bez poduszki na podłodze.
 • Okadzano go ziołami, by łatwiej pod okiem św. Piotra przedostał się w rajskie strony.
 • Śpiewano przy umierającym.
 • On sami, póki mógł, żegnał wyuczonym wierszem świat, rodzinę, doczesne dobra i uciechy.
 • Taka śmieć uważana była za spokojną we własnym domu.
 • Prowadziła ku lepszemu światu.
 • Zdarzało się, że trumnę zbijano na oczach umierającego.
 • W trumnie nie można było zostawiać sęków, by zmarły nie patrzył już na świat, który zostawia.
 • Nie stosowano również gwoździ  do zbijania trumien.
 • Przygotowywano również testament.
 • Po śmierci zamykano zmarłemu powieki, by nie pociągnął kogoś z obecnych.
 • W izbie, gdzie zmarły oczekiwał na pochówek – otwierano okna.
 • Niekiedy wyrywano pęk strzechy.
 • Przed domem stawiano wieko trumny lub wieszano w widocznym miejscu pęk trzasek.
 • Zastępowały one dzisiejsze nekrologi.
 • Otwierano również drzwi do pieca.
 • Ulatująca do nieba dusza musiała mieć wolne wszystkie drogi.
 • Zatrzymywano w domu zmarłego zegar.
 • Na głos dzwonu kościelnego przychodzili na czuwanie krewni, sąsiedzi, znajomi, a nawet żebracy.
 • Czuwano przy zmarłym, a płacz nie był w dobrym tonie.
 • Uważano, że łzy mogą zmarłemu ciążyć.
 • Śpiewano nabożne pieśni.
 • Gdy wynoszono trumnę należało nią stuknąć 3 razy w próg, by uwolnić zmarłego ze spraw doczesnych.
 • Potem na progu kładziono siekierkę, sprzątano izbę, ławę i stoły przewracano, palono pierzynkę zmarłego, by śmierć lękała się powrócić do tego domu.
 • Niekiedy obnoszono trumnę po całym obejściu, obok obory, stajni, pasieki, był to rodzaj pocieszenia inwentarza i zapowiedzi, że ktoś inny będzie teraz karmił zwierzęta.
 • Dziś ludzie umierają w samotności, w szpitalu, bez bliskich.
 • Może warto coś pozostawić z dawnych zwyczajów.