Gatunki biblijne

Gatunki biblijne to formy literackie ksiąg biblijnych, znawcy przedmiotu wyróżniają:

 • KSIĘGI HISTORYCZNE (np. Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Ewangelie i Dzieje Apostolskie),
 • KSIĘGI DYDAKTYCZNE [MĄDROŚCIOWE] (np. Hioba, Eklezjastesa (Koheleta)Listy św. Pawła, Jakuba, Piotra, Jana),
 • KSIĘGI PROFETYCZNE (np. Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela (Stary Testament), Apokalipsa (Nowy Testament).

W gatunkach biblijnych wskazać można:

 • poemat epicki,
 • legendy,
 • nowele,
 • epos,
 • listy,
 • pieśni,
 • hymny,
 • treny,
 • sagę rodową,
 • opowiadanie historyczne,
 • kroniki,
 • zbiory praw,
 • dialogi,
 • monologi,
 • kazania,
 • modlitwy,
 • przypowieści,
 • psalmy,
 • wyrocznie,
 • aforyzmy,
 • przysłowia.