Gatunki informacyjne

 • Formy wypowiedzi dziennikarskiej.
 • Dominuje w nich funkcja powiadamiania.
 • Cechy charakterystyczne to: niewielka objętość, dążenie do obiektywizmu, przekazywanie prawdy, jednoznaczność, rzeczowość, zwięzłość, klarowność.

 • Flesz, najkrótszy tekst informacyjny, często w formie równoważnika zdania, przekazywany w serwisie agencyjnym.
 • Kronika wydarzeń, zestaw uporządkowanych chronologicznie nitek, informujących o zdarzeniach, jakie miały miejsce w danym czasie.
 • News, krótki tekst informacyjny, dotyczy wydarzeń sensacyjnych, niezwykłych.
 • Notatka prasowa, kilkuzdaniowy tekst informacyjny, rozbudowana wzmianka ze statycznym wymienianiem zdarzeń.
 • Przegląd prasy, tekst złożony z cytatów pochodzących z artykułów drukowanych w innych wydawnictwach.
 • Recenzja, pisemna wypowiedź krytyczna prezentujące tekst pisany, oceniająca spektakl, powieść, czasopismo, omawia istotne zagadnienia, walory lub wady.
 • Reportaż, dokumentalne sprawozdanie z aktualnych wydarzeń, pełni funkcję informacyjną, perswazyjną, estetyczną.
 • Sprawozdanie, rzeczowy i jasny opis wydarzeń już zakończonych lub trwających, zachowuje chronologię zdarzeń stara się obiektywnie przedstawiać wydarzenia.
 • Sylwetka, odmiana gatunkowa reportażu, prezentuje daną osobę, stanowi niejako jej charakterystykę.
 • Wywiad, rozmowa przeprowadzona z kim znanym w danej dziedzinie.
 • Wzmianka, tekst informacyjny niewielkich rozmiarów, precyzyjny i przejrzysty.