Prezentacja

Był on o twarzy groźnej, uzbrojonej od stóp do głów.