Gdy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gdy spójnik podrzędny czasu Kończyła się lekcja, gdy pojawił się dyrektor.
partykuła uwydatniająca Mówił bez przeszkód, gdy nagle mu przerwano.