Znaki teatralne – krótkie co nieco

Słowo, pełni funkcję komunikacyjną między sceną a widownią, a także samymi aktorami. To także doskonałe narzędzie aktora, dzięki któremu wpływa na widza, wychowuje go, poucza, bawi, jest wzorcem. Istotne w tym przypadku jest operowanie głosem przez aktora.

__________________________________________________________________________________________

Intonacja to kolejny znak teatralny, a dobry aktor potrafi jedno słowo czy frazę – wypowiedzieć na kilkadziesiąt sposobów, mając jedynie do dyspozycji intonację. W zakres słowa intonacja wchodzi głośność wymowy, sposób akcentowania, zabarwienie uczuciowe.

_____________________________________________________________________________________________

Śpiew to także sposób aktorskiej wypowiedzi, co podnosi walory, a nieraz nawet przewyższa dialog i monolog, charakterystyczny dla dramatu.

_____________________________________________________________________________________________

Mimika pozwala odczytać emocje aktora, jego stosunek do otoczenia i przedstawianych postaci i zdarzeń.

_____________________________________________________________________________________________

Gesty, to głównie ruchy rąk, nóg, głowy, dzięki którym aktor ma możliwość przekazania wielu znaczeń. Gest zastępuje w wielu sytuacja słowo, nieraz go dopełnia i wzmacnia.

____________________________________________________________________________________________

Ruch sceniczny to wyuczony sposób poruszania się na scenie, nie jest to przypadkowe przemieszczanie się, ale dla widza staje się znakiem adekwatnym do sytuacji teatralnej.

______________________________________________________________________________________________

Charakteryzacja, to przygotowanie twarzy aktora, za pomocą makijażu i innych środków teatralnych, do identyfikacji z rolą.

_______________________________________________________________________________________________

Fryzura, jest również znakiem teatralnym, informującym np. o charakterze sztuki czy przedstawianej przez aktora – postaci.

_______________________________________________________________________________________________

Kostium to doskonała ilustracja przedstawianej osoby, teatr z tej formy prezentacji korzysta od zarania i robi to najczęściej.

_______________________________________________________________________________________________

Rekwizyt, to część kostiumu, dekoracji, która wzbogaca spektakl i grę aktora. Nieraz granice między rekwizytem, dekoracją i kostiumem są prawie niewidoczne.

________________________________________________________________________________________________

Dekoracje, to zaprojektowana i urządzona przez scenografa przestrzeń na scenie, wykorzystuje wiele środków plastycznych, zależna jest też oczywiście od rodzajów sztuki.

_______________________________________________________________________________________________

Oświetlenie, istotny znak teatralny, który może budować nastrój i przekształcać przestrzeń.

______________________________________________________________________________________________

Muzyka, podobnie jak światło, tworzy nastrój, kierunkuje widzów, akcentuje przedstawiane wydarzenia.

_____________________________________________________________________________________________

Efekty dźwiękowe, czyli naśladownictwo różnych naturalnych dźwięków, ma szczególne zastosowanie w teatrze radiowym.