Typologia znaków teatralnych

Znaki teatralne to elementarne jednostki wyrazu artystycznego sztuki teatralnej, czyli to, co jest wykorzystywane na scenie.

Typologia znaków teatralnych

Lp. Wyszczególnienie
1. Znaki będące elementem wypowiedzi aktora ·       Słowo

·       Intonacja

·       Śpiew

2. Znaki będące ekspresją ciała aktora ·       Mimika

·       Gest

·       Ruch sceniczny

3. Znaki związane z wyglądem aktora ·       Charakteryzacja

·       Fryzura

·       Kostium

4. Znaki dotyczące wyglądu miejsca scenicznego ·       Rekwizyt

·       Dekoracja

·       Oświetlenie

5. Znaki dźwiękowe gry aktora ·       Muzyka

·       Efekty dźwiękowe