Gdyby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gdyby spójnik podrzędny warunkowy Gdyby zdał egzamin, jeździłby teraz samochodem.