Ewentualnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ewentualnie przysłówek Możesz wystąpić ewentualnie w jego drużynie.
spójnik rozłączny Wyjdziemy na spacer, ewentualnie zostaniemy w domu.