Ej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ej wykrzyknik Ej! Oddaj to natychmiast!