Gdyż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gdyż spójnik podrzędny przyczynowy Spóźniła się do szkoły, gdyż zepsuł jej się budzik.