Gdzie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gdzie zaimek przysłowny względny Uciekali, gdzie pieprz rośnie
zaimek przysłowny pytający Gdzie spędziłeś niedzielę
partykuła wzmacniająca Gdzie tu myśleć o powrocie!