Genealogia Jagiellonów i Wazów

Genealogia to nauka pomocnicza historii, wskazująca powiązania rodzinne między ludźmi, ich pokrewieństwo i powinowactwo. Do badań i ustaleń wykorzystuje się różne źródła, najbardziej wiarygodne są metryki. Poznane fakty pozwalaj na stworzenie drzew (tablic) genealogicznych danych rodzin czy dawnych rodów, w tym również królewskich. Dla utrwalenia proponujemy poznanie uproszczonego drzewa genealogicznego Jagiellonów i Wazów. Warto znać historię…