Udogodnienia

Obowiązkiem społeczeństwa jest troska o ludzi „najsłabszych”, w tym na pewno o seniorów. Cieszy każde udogodnienie w tym obszarze, np.  Karta Seniora, której celem jest przede wszystkim aktywizacja seniorów w życiu społecznym. Starsi wiekiem mają możliwość skorzystania ze zniżek na usługi czy produkty w różnych obszarach (kultura, zdrowie, gospodarka), co uzależnione jest od partnerów projektu. Znaleźliśmy przykład takiego wsparcia, choć niestety w ograniczonym stopniu (tylko wtorek). Nie robiono badań wśród seniorów, ale przypuszczamy, że z satysfakcją odbierają takie działąnia. Celujący za kreatywność dla handlowców…