Genetyzm w badaniach literackich

  • Metoda badania dzieła literackiego szeroko rozpowszechniona w w XIX wieku, zwłaszcza w okresie pozytywizmu.
  • Polegała na szczegółowym określeniu okoliczności powstania dzieła.
  • Tak pojmowany genetyzm ma charakter metody wyłącznej, co oznacza, że poznanie genezy = zrozumieniu całego dzieła.
  • Współcześnie metoda postrzegana jest jako przestarzała.
  • Wskazuje się,  ze ciekawe efekty może dać w połączeniu z innymi technikami interpretacyjnymi.
  • Łączy ja się ze strukturalizmem.