Georgiki

  • Utwory epickie o charakterze dydaktycznym.
  • Powstawały w starożytnej Grecji i Rzymie.
  • Sławiły przede wszystkim pracę rolnika.
  • Najbardziej znane napisał Wergiliusz.